Jak dokonać zgłoszenia | Biuro Rzecznika | Jerónimo Martins
Biuro Rzecznika Praw Klienta Jerónimo Martins | Jak Dokonać Zgłoszenia

Jak dokonać zgłoszenia

Jeśli zgłosili już Państwo daną sytuację pracownikom sklepu i Biura Obsługi Klienta, ale udzielona odpowiedź nie spełnia Państwa oczekiwań, zalecamy kontakt z Biurem Rzecznika.

OPIS KROKÓW PROCESU ZGŁASZANIA

Przygotowanie zgłoszenia

Aby uzyskać jak najdokładniejsze wyjaśnienia, prosimy upewnić się, że:

  • Wszystkie związane ze zgłoszeniem dane i dokumenty są kompletne i zostały przedstawione w jasny i obiektywny sposób.
  • Prosimy o wskazanie preferowanego sposobu kontaktu, w celu nawiązania z Państwem otwartej komunikacji, dzięki czemu możemy uzyskać odpowiednie informacje i udzielić Państwu wyjaśnień.

 

Jeśli przedstawiona sytuacja nie została wcześniej oceniona przez jednostki odpowiedzialne za pierwszy kontakt, tj. sklep i Biuro Obsługi Klienta, i jeśli nie udzieliły one na nią odpowiedzi, Biuro Rzecznika Klienta zastrzega sobie prawo do przekazania zgłoszenia do oceny i udzielenia odpowiedzi przez ww. jednostki.

Złożenie zgłoszenia

Aby przesłać swoje zgłoszenie do Biura Rzecznika Klienta, należy wypełnić formularz dostępny na stronie Składanie zgłoszenia

W przypadku przesyłania zgłoszenia drogą elektroniczną, zostaną Państwo poproszeni o podanie informacji, które pozwolą nam lepiej zrozumieć zaistniałą sytuację. Poprosimy o wskazanie kraju i firmy oraz podanie numeru referencyjnego zgłoszenia potwierdzającego, że sprawa została wcześniej przeanalizowana przez Biuro Obsługi Klienta (podanie numeru referencyjnego jest wymagane, aby kontynuować zgłoszenie). Potrzebne będzie również określenie rodzaju zgłoszenia (reklamacja, prośba o informację, sugestia, pochwała) oraz szczegółowe opisanie sytuacji.

Analiza i odpowiedź

Po złożeniu zgłoszenia do Biura Rzecznika Klienta za pośrednictwem tej strony, otrzymają Państwo wiadomość potwierdzającą otrzymanie zgłoszenia. Do sprawy zostanie automatycznie przypisany numer referencyjny, który należy zachować i używać go przy okazji kolejnych kontaktów z Biurem Rzecznika Klienta. Jeśli podadzą nam Państwo swój adres mailowy, otrzymają Państwo również podsumowanie udostępnionych informacji oraz numer referencyjny zgłoszenia.

Klienci są zawsze informowani o tym, która instytucja jest odpowiedzialna za prowadzenie ich sprawy (Biuro Obsługi Klienta czy Rzecznik Klienta). Decyzja ta jest uzależniona od etapu procesowania danego zgłoszenia (czy jest ono nadal analizowane).

Jeśli zgłoszenie jest obsługiwane bezpośrednio przez nas, skontaktują się z Państwem nasi pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie Państwa sprawy i będą kontynuować kontakt aż do udzielenia końcowych wyjaśnień.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat naszych usług, misji oraz zakresu działań, rekomendujemy zapoznanie się z zakładką Najczęściej zadawanymi pytaniami.

Status zgłoszenia

Jeśli chcą Państwo poprosić o szczegółowe wyjaśnienie, poznać status sprawy lub wysłać dodatkowe informacje po złożeniu zgłoszenia i otrzymaniu potwierdzenia, prosimy o kontakt za pośrednictwem:

Skontaktuj się z biurem rzecznika klienta

Poznaj status swojego zgłoszenia za pomocą jednego z kanałów kontaktowych.

Dowiedz się, jak się z nami skontaktować

Poproś o kontakt

Po otrzymaniu wiadomości potwierdzającej złożenie zgłoszenia do Rzecznika Klienta, mogą Państwo poprosić o kontakt lub wysłać dodatkowe informacje, wypełniając ten formularz.

Formularz kontaktowy