Złożenie zgłoszenia

Zapraszamy do składania tutaj swoich reklamacji, jak również wniosków o udzielenie informacji, sugestii i pochwał związanych z Grupą Jerónimo Martins lub z jej firmami.

Aby przekazać swój przypadek do Biura Rzecznika Praw Klienta, należy kliknąć przycisk Rozpocznij i podać wymagane w kolejnych krokach informacje.

Kontekst

Grupa Jerónimo Martins działa w trzech krajach – Portugalii, Polsce i Kolumbii, w których posiada różne firmy i różne formaty działalności.

Prosimy wybrać kraj pochodzenia firmy, której dotyczy zgłoszenie.

Której z firm należących do Grupy Jerónimo Martins dotyczy zgłoszenie?

Jeśli Państwa zgłoszenie jest związane z Grupą Jerónimo Martins, a nie z jedną z jej firm,

Ustalenia

Czy niniejsze zdarzenie zostało zgłoszone do Biura Obsługi Klienta danej firmy?

Czy otrzymali już Państwo odpowiedź od Biura Obsługi Klienta danej firmy?

Aby pomóc nam w identyfikacji Państwa procesu, prosimy o wskazanie jego numeru referencyjnego (jeśli go Państwo posiadają).

Jeśli zdarzenie nie zostało jeszcze zgłoszone w Biurze Obsługi Klienta firmy, zalecamy, aby dokonać takiego zgłoszenia. Biuro Obsługi Klienta posiada wyspecjalizowany zespół pracowników, odpowiednio przeszkolonych w zakresie dokonania oceny i udzielenia wyjaśnień dla przedstawionych im zdarzeń.

Można się z nim skontaktować, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.subtitle }}

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.telephone }}

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.fax }}

{{backgroundProp.selectedSupportCard.address}}

{{backgroundProp.selectedSupportCard.website}}

Image

Dodatkowo mają Państwo możliwość przekazania swojego zgłoszenia do Biura Rzecznika Praw Klienta.

Jeśli nadal nie uzyskali Państwo odpowiedzi z Biura Obsługi Klienta, zalecamy się z nim skontaktować:

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.subtitle }}

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.telephone }}

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.fax }}

{{backgroundProp.selectedSupportCard.address}}

{{backgroundProp.selectedSupportCard.website}}

Image

Dodatkowo mają Państwo możliwość pozostawienia tutaj wiadomości, którą przekażemy do właściwego Biura.

Zgłoszenie

Jaki rodzaj sytuacji chcą Państwo zgłosić?

Wszelkie zgłoszone do rozpatrzenia przez Biuro Rzecznika Praw Klienta sytuacje powinny zostać przedstawione w jasny i szczegółowy sposób i zawierać informacje niezbędne do przeprowadzenia ich analizy. Prosimy załączyć istotne dla danej sprawy dokumenty.

Przykłady: m.in. wskazanie daty, sklepu, produktu, usługi.

Pole wymagane. {{ $refs.wizard.descriptionCharsLeft }} pozostałe znaki

Czy chcą Państwo dodać załączniki do swojego zgłoszenia?

Maksymalnie można przesłać 5 plików (formaty .pdf, .doc lub .docx), zdjęcia (.jpeg lub .png format) lub filmy (.mp4, .mov, .wmv lub .avi format). Rozmiar każdego z plików nie może przekraczać 10 MB.

Prześlij pliki Każdy dokument nie może przekraczać 10MB Dopuszcza się wyżej podane rodzajów plików. Nie jest dozwolone przesyłanie innego rodzaju plików.

{{ attachment.name.trim() }}

Usuń

Dane kontaktowe

Prosimy wprowadzić swoje imię i nazwisko oraz preferowany sposób kontaktu.

Pole wymagane.
Podany adres e-mail jest nieprawidłowy. Należy wybrać przynajmniej jedną opcję kontaktu.

Infolinia Biura Rzecznika Praw Klienta działa w dni robocze od godz. 10.00 do 18.00 (czasu lokalnego obowiązującego w Portugalii).

Jeśli chcą Państwo, aby kontaktować się z Państwem w określonym czasie, prosimy o wybranie danej opcji. Wybrany czas powinien wynosić co najmniej jedną godzinę.

Prosimy wskazać alternatywny okres Usuń

Podsumowanie I przesyłanie

Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Kontekst

Grupa Jerónimo Martins działa w trzech krajach – Portugalii, Polsce i Kolumbii, w których posiada różne firmy i różne formaty działalności.

Prosimy wybrać kraj pochodzenia firmy, której dotyczy zgłoszenie.

{{ summaryProp.selectedChoices.contextCountry }}

Której z firm należących do Grupy Jerónimo Martins dotyczy zgłoszenie?

Której firmy dotyczy zgłaszana sytuacja?

{{ summaryProp.selectedChoices.contextCompany }}

Ustalenia

Czy niniejsze zdarzenie zostało zgłoszone do Biura Obsługi Klienta danej firmy?

Tak

Nie

Czy otrzymali już Państwo odpowiedź od Biura Obsługi Klienta danej firmy?

Tak

Nie

Aby pomóc nam w identyfikacji Państwa procesu, prosimy o wskazanie jego numeru referencyjnego (jeśli go Państwo posiadają).

{{ summaryProp.selectedChoices.backgroundPreviousReference }}

Zgłoszenie

Jaki rodzaj sytuacji chcą Państwo zgłosić?

{{ summaryProp.selectedChoices.exposureType }}

Wszelkie zgłoszone do rozpatrzenia przez Biuro Rzecznika Praw Klienta sytuacje powinny zostać przedstawione w jasny i szczegółowy sposób i zawierać informacje niezbędne do przeprowadzenia ich analizy. Prosimy załączyć istotne dla danej sprawy dokumenty.

Przykłady: m.in. wskazanie daty, sklepu, produktu, usługi.

Czy chcą Państwo dodać załączniki do swojego zgłoszenia?

Maksymalnie można przesłać 5 plików (formaty .pdf, .doc lub .docx), zdjęcia (.jpeg lub .png format) lub filmy (.mp4, .mov, .wmv lub .avi format). Rozmiar każdego z plików nie może przekraczać 10 MB.

{{ attachment.name }}

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko

{{ summaryProp.selectedChoices.contactName }}

Telefon / Telefon komórkowy

+{{summaryProp.selectedChoices.contactTelfInt}} {{ summaryProp.selectedChoices.contactTelf }}

E-mail

{{ summaryProp.selectedChoices.contactEmail }}

Harmonogram kontaktowy

{{ hour.hours[0] }} - {{ hour.hours[1] }}

Zgłoszenie zostało prawidłowo przesłane

Potwierdzamy otrzymanie Pana/-i zgłoszenia, które zostało zarejestrowane pod numerem {{$refs.wizard.expReference}}.

Wróć na stronę główną

COOKIES

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz możliwości dostarczenia przez nas informacji zwrotnych i analizowania korzystania z naszej strony. Prosimy zapoznać się z Polityką Cookies.