Złożenie zgłoszenia | Biuro Rzecznika | Jerónimo Martins

Złożenie zgłoszenia

Zapraszamy do składania tutaj swoich reklamacji, jak również wniosków o udzielenie informacji, sugestii i pochwał związanych z Grupą Jerónimo Martins lub z jej firmami.

Aby przekazać swój przypadek do Biura Rzecznika Klienta, należy kliknąć przycisk Rozpocznij i podać wymagane w kolejnych krokach informacje.

Kontekst

Grupa Jerónimo Martins działa w trzech krajach – Portugalii, Polsce i Kolumbii, w których posiada różne firmy i różne formaty działalności.

Prosimy wybrać kraj pochodzenia firmy, której dotyczy zgłoszenie.

Której z firm należących do Grupy Jerónimo Martins dotyczy zgłoszenie?

Jeśli Państwa zgłoszenie jest związane z Grupą Jerónimo Martins, a nie z jedną z jej firm,

Ustalenia

Czy niniejsze zdarzenie zostało zgłoszone do Biura Obsługi Klienta danej firmy?

Czy otrzymali już Państwo odpowiedź z Biura Obsługi Klienta danej firmy?

* Pole wymagane

Prosimy o podanie numeru referencyjnego sprawy uprzednio zgłoszonej do Biura Obsługi Klienta.

Jeśli zdarzenie nie zostało jeszcze zgłoszone w Biurze Obsługi Klienta firmy, zalecamy, aby dokonać takiego zgłoszenia. Biuro Obsługi Klienta posiada wyspecjalizowany zespół pracowników, odpowiednio przeszkolonych w zakresie dokonania oceny i udzielenia wyjaśnień dla przedstawionych im zdarzeń.

Można się z nim skontaktować, korzystając z poniższych danych kontaktowych:

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.subtitle }}

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.telephone }}

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.fax }}

{{backgroundProp.selectedSupportCard.address}}

{{backgroundProp.selectedSupportCard.website}}

Image

Jeśli nadal nie uzyskali Państwo odpowiedzi z Biura Obsługi Klienta, zalecamy się z nim skontaktować:

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.subtitle }}

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.telephone }}

{{ backgroundProp.selectedSupportCard.fax }}

{{backgroundProp.selectedSupportCard.address}}

{{backgroundProp.selectedSupportCard.website}}

Image

Zgłoszenie

Jaki rodzaj sytuacji chcą Państwo zgłosić?

Wszelkie zgłoszone do rozpatrzenia przez Biuro Rzecznika Klienta sytuacje powinny zostać przedstawione w jasny i szczegółowy sposób i zawierać informacje niezbędne do przeprowadzenia ich analizy. Prosimy załączyć istotne dla danej sprawy dokumenty.

Przykłady: m.in. wskazanie daty, sklepu, produktu, usługi.

{{ $refs.wizard.descriptionCharsLeft }} pozostałe znaki

Czy chcą Państwo dodać załączniki do swojego zgłoszenia?

Maksymalnie można przesłać 5 plików (formaty .pdf, .doc lub .docx), zdjęcia (.jpeg lub .png format) lub filmy (.mp4, .mov, .wmv lub .avi format). Rozmiar każdego z plików nie może przekraczać 10 MB.

Prześlij pliki Każdy dokument nie może przekraczać 10MB Dopuszcza się wyżej podane rodzajów plików. Nie jest dozwolone przesyłanie innego rodzaju plików.

{{ attachment.name.trim() }}

Usuń

Dane kontaktowe

Prosimy wprowadzić swoje imię i nazwisko oraz preferowany sposób kontaktu.

Pole wymagane.
Podany adres e-mail jest nieprawidłowy. Należy wybrać przynajmniej jedną opcję kontaktu.

Jeśli chcą Państwo, aby kontaktować się z Państwem w określonym czasie, prosimy o wybranie danej opcji. Wybrany czas powinien wynosić co najmniej jedną godzinę.

Prosimy wskazać alternatywny okres Usuń

Podsumowanie I przesyłanie

Przed złożeniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Kontekst

Grupa Jerónimo Martins działa w trzech krajach – Portugalii, Polsce i Kolumbii, w których posiada różne firmy i różne formaty działalności.

Prosimy wybrać kraj pochodzenia firmy, której dotyczy zgłoszenie.

{{ summaryProp.selectedChoices.contextCountry }}

Której z firm należących do Grupy Jerónimo Martins dotyczy zgłoszenie?

Której firmy dotyczy zgłaszana sytuacja?

{{ summaryProp.selectedChoices.contextCompany }}

Ustalenia

Czy niniejsze zdarzenie zostało zgłoszone do Biura Obsługi Klienta danej firmy?

Tak

Nie

Czy otrzymali już Państwo odpowiedź z Biura Obsługi Klienta danej firmy?

Tak

Nie

* Pole wymagane

Prosimy o podanie numeru referencyjnego sprawy uprzednio zgłoszonej do Biura Obsługi Klienta.

{{ summaryProp.selectedChoices.backgroundPreviousReference }}

Zgłoszenie

Jaki rodzaj sytuacji chcą Państwo zgłosić?

{{ summaryProp.selectedChoices.exposureType }}

Wszelkie zgłoszone do rozpatrzenia przez Biuro Rzecznika Klienta sytuacje powinny zostać przedstawione w jasny i szczegółowy sposób i zawierać informacje niezbędne do przeprowadzenia ich analizy. Prosimy załączyć istotne dla danej sprawy dokumenty.

Przykłady: m.in. wskazanie daty, sklepu, produktu, usługi.

Czy chcą Państwo dodać załączniki do swojego zgłoszenia?

Maksymalnie można przesłać 5 plików (formaty .pdf, .doc lub .docx), zdjęcia (.jpeg lub .png format) lub filmy (.mp4, .mov, .wmv lub .avi format). Rozmiar każdego z plików nie może przekraczać 10 MB.

{{ attachment.name }}

Dane kontaktowe

Imię i nazwisko

{{ summaryProp.selectedChoices.contactName }}

Telefon / Telefon komórkowy

+{{summaryProp.selectedChoices.contactTelfInt}} {{ summaryProp.selectedChoices.contactTelf }}

E-mail

{{ summaryProp.selectedChoices.contactEmail }}

Harmonogram kontaktowy

{{ hour.hours[0] }} - {{ hour.hours[1] }}

Zgłoszenie zostało prawidłowo przesłane

Potwierdzamy otrzymanie Pana/-i zgłoszenia, które zostało zarejestrowane pod numerem {{$refs.wizard.expReference}}.

Wróć na stronę główną