Rzecznik Klienta Grupy

Mogąca poszczycić się ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym Inês Ribeiro de Carvalho sprawuje w Grupie Jerónimo Martins funkcję Rzecznika Klienta od 2013 roku.

 

Ukończyła studia licencjackie w zakresie zasobów ludzkich i to właśnie w tym obszarze rozpoczęła swoją ścieżkę kariery. Sprawowała różne funkcje, przede wszystkim na poziomie korporacyjnym – była kierownikiem ds. zasobów ludzkich oraz dyrektorem ds. rozwoju kadry kierowniczej, natomiast w firmie Recheio – dyrektorem ds. zasobów ludzkich.

 

Na przestrzeni lat wzmacniała swoje kompetencje w zakresie innych obszarów zarządzania, na co zdecydowanie miały wpływ odbyte przez nią kursy, takie jak Ogólny kurs zarządzania na Uniwersytecie Nova, Managing Human Capital: Key Strategic Challenges, organizowany przez Uniwersytet Harvarda oraz Strategic Management Programme, organizowany przez Uniwersytet Kellogg wraz z Uniwersytetem Católica, jak również udział w międzynarodowych konferencjach i kursach specjalizacyjnych promowanych przez International Ombudsman Association.

 

W 2009 roku dołączyła do Komisji Etyki Grupy Jerónimo Martins, a we wrześniu 2013 roku objęła stanowisko Rzecznika Klienta, które pełni z wysokim poczuciem misji:

„Możliwość reprezentowania głosu Klienta w Grupie Jerónimo Martins i zapewniania, że jego oczekiwania będą brane pod uwagę podczas rozwoju i wzrostu różnych firm są dla mnie wielkim przywilejem. Z tego względu powinniśmy zwiększać, jak najbardziej jest to możliwe, poziom stawianych wymagań i profesjonalizm, z jakimi zarządzamy interakcjami ze wszystkimi, którzy się z nami kontaktują i proszą o naszą interwencję. Musimy stać na wysokości oczekiwań i zapewniać, że zgłaszane zdarzenia są poddawane analizie przy zachowaniu bezstronności, niezależności oraz neutralności. Wykorzystujemy zawsze szanse na uczenie się oraz na wzmacnianie naszej relacji zaufania z Klientem poprzez ciągłe mediacje i zalecanie działań ulepszających.”