Niniejsza Polityka określa zasady przetwarzania danych osobowych zbieranych przez firmę Jerónimo Martins, SGPS, S.A. z siedzibą na Rua Actor António Silva, n.º 7 w Lizbonie (zwana dalej „Jerónimo Martins”), jako Administratora, w zakresie usług świadczonych przez Biuro Rzecznika Praw Klienta.

 

Rodzaj zbieranych danych i cele

Podczas kontaktowania się przez Pana/-ią z Biurem Rzecznika Praw Klienta zbierane są dane konieczne do udzielenia przez nas odpowiedzi na Pana/-i zapytania oraz do zarządzania przez nas procesami reklamacyjnymi, które zostaną nam przedstawione. Mogą być zbierane takie dane jak, w szczególności, Pana/-i imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i informacje dotyczące powodu Pana/-i kontaktu, które mogą zostać przekazane kanałom kontaktowym biur obsługi klienta należących do firm Grupy Jerónimo Martins (których kompletna lista znajduje się w załączniku) w związku ze zgłoszoną sytuacją. Dane te mogą być przechowywane przez maksymalny okres trzech lat po Pana/-i kontakcie lub, o ile ma to zastosowanie, do momentu zakończenia toczącego się postępowania sądowego, po czym zostaną usunięte.

 

W kontekście uzasadnionego interesu firmy Jerónimo Martins, zawsze chroniąc praw i wolności użytkowników swojej strony, firma Jerónimo Martins może ponadto przetwarzać dane osobowe użytkowników dla następujących celów: i) zapobieganie i wykrywanie oszustw, ii) bezpieczeństwa sieci i informacji, iii) tworzenie i utrzymanie stron internetowych, iv) świadczenie pomocy technicznej.

 

Prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą oraz sposoby egzekwowania praw

Na mocy obowiązującego prawa osobom, których dane osobowe dotyczą zapewnione jest prawo do dostępu, poprawiania, sprzeciwienia się przetwarzaniu, przenoszenia, usuwania lub ograniczenia przetwarzania ich danych osobowych. Zawsze kiedy przetwarzanie danych jest uzależnione wyłącznie od udzielenia przez Pana/-ią na to zgody, może Pan/-i w dowolnej chwili wycofać wyrażoną zgodę, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego do daty wycofania na nie zgody. Może Pan/-i egzekwować dowolne ze wskazanych powyżej praw, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z obowiązujących przepisów prawa, za pomocą provedoria@jeronimo-martins.com. Użytkownikowi przysługuje ponadto prawo do złożenia skargi do krajowego organu nadzoru (portugalskiej Narodowej Komisji Ochrony Danych Osobowych, Comissão Nacional De Protecção De Dados, CNPD).

 

Środki bezpieczeństwa

Zobowiazujac sie do zapewnienia bezpieczenstwa danych osobowych swoich klientów firma Jerónimo Martins wdrozyla techniczne i organizacyjne srodki bezpieczenstwa uznane za niezbedne dla czynnosci przetwarzania.

 

Przekazywanie danych osobowych

Niemniej jednak firma Jerónimo Martins korzysta z usług zewnętrznych partnerów, w szczególności w celu tworzenia, utrzymania i hostingu systemów informatycznych, agencji marketingowych i komunikacji. W takich przypadkach firma Jerónimo Martins zapewnia, że jej partnerzy spełniają niezbędne dla czynności przetwarzania środki techniczne i organizacyjne. W tym zakresie dane mogą zostać przekazane podmiotom, które znajdują się w państwach trzecich (poza Unią Europejską), przy zapewnieniu podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi prawem.

 

Dane osobowe mogą być ponadto przekazywane innym podmiotom: a) zgodnie z obowiązującymi przepisami, b) w ramach wypełniania obowiązków prawnych, c) lub w odpowiedzi na wniosek organów publicznych i rządowych.

 

Niezależnie od sytuacji wyraźnie wymienionych w niniejszej Polityce, zebrane dane nie są przekazywane stronom trzecim bez wyrażenia na to przez Pana/Panią zgody.

 

Inspektor ochrony danych

Firma Jerónimo Martins wyznaczyła Inspektora ochrony danych osobowych (lub Data Protection Officer), z którym można się kontaktować w sprawie jakichkolwiek zagadnień związanych z przetwarzaniem Pana/-i danych osobowych, wysyłając maila na dpo.portugal@jeronimo-martins.com.

 

Zmiany Polityki ochrony danych osobowych

Firma Jerónimo Martins SGPS zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. O wszelkich zmianach będziemy Państwa informować.

 

 

Data ostatniej aktualizacji: 6 lipca 2018 r.

COOKIES

Niniejsza witryna korzysta z plików cookies i innych podobnych technologii w celu ułatwienia poruszania się po witrynie oraz możliwości dostarczenia przez nas informacji zwrotnych i analizowania korzystania z naszej strony. Prosimy zapoznać się z Polityką Cookies.